Plüton nedir?

Güneş sisteminin dokuzuncu ve sonuncu yörüngesinde bulunan en küçük gezegen.

Ekvatordaki çapı ............................................................ 2284 km Kütlesi .......................................................... 0,110xdünya kütlesi Yoğunluğu ...................................................................... 2 gr/cm 3 Hacmi .......................................................................... Bilinmiyor Satıhtaki çekim kuvveti ............................0,60xdünya çekim kuv. Kaçma hızı .................................................................. 5.3 km/sn Kendi etrafındaki dönüşü............................................ 6.3867 gün Ekvatorun yörünge ile açısı .......................................... Bilinmiyor Güneşten uzaklığı .................................................. 5912x10 6 km Güneş etrafındaki dönüşü .......................................... 248.4 sene Yörüngedeki hızı ........................................................ 4.84 km/sn Yörüngeden egzantrik kaçıklığı ............................................ 0.25

Yörünge meyli ....................................................................17.17° Uydu sayısı ................................................................................ 1 Yüzey sıcaklığı .................................................................. 230°C

Plüton güneş etrafında elips biçiminde bir yörüngede döner. Güneşe en yakın mesafesi 4.49 milyar km ve en uzak mesafesi 7.33 milyar km’dir. Diğer gezegenler gibi, güneşten aldığı ışıkları geri yansıtır. En hassas teleskoplarla dahi ancak sönük olarak gözlenebilir. 1930 senesinde Amerikan astronomu Clyde W. Tombaugh tarafından keşfedilmiştir. Hakkında bilinenler azdır. atmosfer uyduları ve güçlü teleskoplarla gözlenebilir.Sahaların çok genişlemesine rağmen son derece uzakta bulunduğu için ancak bir nokta büyüklüğünde gözükmektedir. Çok uzakta bulunduğu için boyutları hakkında verilen ölçüler faraziyeye dayanır. Bu faraziyelere göre çapı en az ay ve en fazla yer çapının yarısı kadardır. Yoğunluğu 5.55 g/cm 3 gibi oldukça fazla bir miktara ulaşmaktadır. Güneşten milyarlarca kilometre uzakta olduğu için, yüzey ısısının çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre Plüton donmuş bir buz küresinden başka bir şey değildir.

Plütonun her geçen sene biraz daha parlaklığı artmaktadır. Bunun sebebi yörüngesinde güneşe gittikçe yaklaşmasıdır. Plütonun güneş etrafındaki bir turu 248 sene sürer. Kendi etrafındaki dönüşü ise 6.3867 gündür.

Plütonun bir uydusu vardır. Charon ismi verilen bu uydu yaklaşık 1200 km çapında ve kütlesi Plüton’unkinden yaklaşık 10 kat azdır. Charon ve Plüton bir bakıma güneş sisteminin ikiz gezegeni kabul edilir. Charon’un Plüton etrafında dönüşü, Plüton’un kendi etrafında dönüşüne eşit olup 6.3867 gündür. Charon’un geç keşfedilmesinde dönüşlerdeki bu muntazam kilitlenmenin önemi büyüktür. Gerek Plüton ve gerekse Charon’un atmosferinde metan bulunduğu ve iç yapılarının dünyaya benzediği, yani merkezinde katı bir çekirdek bulunduğu tahmin edilmektedir.

Ancak bütün bu bilgiler şimdilik sadece faraziyeden ibarettir. Plüton gezegeni hakkında kesin bilgilerin Güneş Sistemi’nin uzak köşelerine atılan uzay sondalarının (insansız küçük uzay araştırma uyduları) göndereceği resimlerle alınacağı sanılmaktadır. Nitekim 2001 yılında bu gezegene gönderilecek 400 kg ağırlığındaki sondanın 2014 yılında Plüton’a ulaşıp hakkındaki bütün bilgileri dünyaya ulaştırması planlanmaktadır.

Sözlükte "plüton" ne demek?

1. Güneş dizgesinde neptün'den daha uzakta bulunan, 1930 yılında bulunmuş olan küçük bir gezegen.

Plüton kelimesinin ingilizcesi

[pluton] n. type of volcanic rock formed deep below the surface of the Earth (Geology)
n. Pluto, ninth planet in the solar system
n. Pluto, ninth planet in the solar system
Köken: Yunanca